Синтетични камъни

Синтетчните камъни наподобяват по цвят  и структура естествените, но са добити в лабораторни  условия, където се имитират природни явления с максимално близък  химичен и физичен състав. Симулантът има вид, подобен на този на естествения камък, но има различни свойства.

Синтетични камъниСинтетичните камъни, създадени по лабораторен път, имитират много добре свойства на естествените камъни, което прави и подмяната много по-трудно различима. Тъй като синтетичните материали и минерали са по-евтини, те са предпочитана подмяна на истинските природни скъпоценни камъни-всеки може да си ги позволи.

При разпознаването на синтетичните камъни от естествените е добре да се помни правилото, че колкото по-скъпи и редки са камъните, толкова по-трудно се разпознават от имитациите. Така например диамантът, аметистът, чистите цитрини и топаза са с висока прозрачност и чистота, и равномерният им цвят позволява създаването на имитация почти неразличима от оригинала.

Най-разпространени и трудно разпознаваеми са синтетичните рубини и сапфири.

Синтетични камъниПървото споменаване на синтеза на рубин е свързано с името на Марк Гуден. През 1837 г. той получава микроскопични кристали рубин

Метода на френския учен Огюст Верньой създава преди повече от 100 години оригинална техника и оборудване, което позволява  растежа на рубинени кристали с тегло 20-30 карата за 2-3 часа…

В началото „реконструираните“ рубини стават напълно неконкурентоспособни. През 1890 г. то представя в Парижката академия на науките стотици искрящи кристали с различен цвят корунд, които според условията на получаване не могат да бъдат по-евтини от естествените рубини. Но вече през 1892 г. Верней получава първите резултати от синтеза на корундови кристали от чист алуминиев оксид. Изследването е завършено от него през 1902 г. Простотата и надеждността на метода на Верней, довеждат  до бързата организация на индустриалното производство на тези кристали, първо във Франция, а по-късно и практически във всички високо развити страни в света.